UKBM MAN 2 KEDIRI

UKBM MAN 2 KEDIRI

KELAS X

 • KIMIA
 • MATEMATIKA
 • BAHASA INGGRIS
 • BAHASA INDONESIA
 • FISIKA
 • BIOLOGI
 • GEOGRAFI
 • SOSIOLOGI
 • SEJARAH
 • PPKN
 • PENJASKES
 • BAHASA ARAB
 • QUR’AN HADIST
 • AKIDAH AKHLAK
 • SKI
 • TAFSIR
 • KALAM
 • KELAS XI
 • KELAS XII

MADRASAH HEBAT BERMARTABAT